Ordliste

Value for money vine!

VINUDTRYK I BOURGOGNE OG CHAMPAGNE

Vinudtryk og deres betydning


Som i alle andre brancher er der masser af fagudtryk. Jeg har her prøvet at liste nogle af de mest anvendte i både Bourgogne og Champagne.


På Internettet findes der utrolig mange lister med vinøse ordforklaring, så udtrykkene her er kun de lidt mere specielle, hvor betydningen kan være lidt vigtigt for at forstå det i den samlede kontekst.


Listen er slet ikke udtømmende, og vil løbende blive udbygget i takt med jeg støder på udtryk, som jeg mener bør uddybes nærmere.


A

Afstilkning

Betegnelsen for at fjerne druerne fra stilkene inden gæringen påbegyndes. Der kan være meget bitter tannin i stilkene, og man undgår derved, at det påvirker vinen. Men der er stor forskel fra Domaine til Domaine, hvorvidt man afstilker. Nogle afstilker 100%, andre delvist og nogle lader alle stilke indgå under gæringen. Det varierer også fra årgang til årgang, hvor nogle vinbønder mener at vinen vil blive bedre hvis man beholder en vis andel af stilkene, eller modsat helt udelader dem. Der er uhyre stor variation i brugen heraf, og meningerne er på området meget delte.


Appellation

En appellation er et juridisk defineret geografisk område, der både kan være en by (Meursault, Pommard, Chambolle-Musigny etc. etc.), en region (Beaune o.lign.) eller en bestemt mark - typisk Grand Cru (Chambertin, La Tache etc. etc.).


Assemblage (blanding)

Er i sin enkelthed at samle (det engelske assemble) flere forskellige tønder i samme blandingstank. Altså en blande de enkelte tønder den færdige vin. Derved opnår man det bedste tænkelige resultat, og man sikrer at der ikke er variation i vinen fra eksempelvis den samme mark. Den anvendes i stort set alle vinregioner, men har særlig en stor betydning i Champagne, hvor op til et par hundrede forskellige tønder kan indgå i det endelig blend.


B

Battonage (omrøring)

Dette er et udtryk man oftest støder på i Bordeaux og Bourgogne, og betyder direkte oversat omrøring. Når vin gærer på egetræsfade - store som små - så opstår der bundfald i tønden, når gæringen er slut. Og fortsætter lagringen på samme fad (kaldes Sur Lie - se nedenfor), så laver man en omrøring af vinen og bundfaldet med det formål at få mere fylde og smag i vinen. Som med så mange andre handlinger under hele vinfremstillingen så er der nogen, der udøver denne praksis, mens der er andre, der ikke gør det.


Botrytis

Der er tale om såkaldt ædel råddenskab, hvor en godartet luftbåren svampevækst angriber druerne under særlige gunstige forhold i for af fugt og vindstille. Botrytis æder sig gennem druernes skal og medfører, at en del vand forsvinder fra druerne, mens frugtsukkeret bliver i druerne. Tilbage er halvt indtørrede, super søde og koncentrerede druer, som skabt til komplekse, koncentrerede søde vine. De er noget man ganske enkelt ønsker at opnå i eksempelvis sauterne vine, søde tyske vine (Beerenauslese m.fl.) og i eiswein. Det er bestemt ikke noget man ønsker i hverken Bourgogne eller Champagne.


Blanc de Blancs

Betegnelse i Champagne, der betyder at vinen er lavet udelukkende på Chardonnay.


Blanc de Noirs

Betegnelse i Champagne, der betyder at vinen er lavet udelukkende på røde druer. Enten i form af 100% Pinot Noir eller 100% Pinot Meunier eller en blanding af de to.


C

Climat

Er betegnelsen for et klart defineret stykke vinmark, og har helt særlig betydning særligt i Bourgogne.


Clos

En helt særlig betegnelse i primært Bourgogne, men også i Champagne, der indikerer at en vinmark (eller en mindre del af en vinmark) er omkranset af en mur. Typisk er det alle fire sider af marken, der er omkranset af mur, men enkelte clos er kun omkranset på tre af siderne, men betegnelsen clos må fortsat anvendes. Clos er frit oversat fra fransk et indelukke (clos = closed).


Cuvée

Et udtryk man typisk møder i Champagne, da der her fremstelles masser af Cuvéer. En Cuvée er en typisk en blanding af vin fra flere årgange. I en Cuvée kan indgå flere druetyper og/eller druer fra flere forskellige marker. Mange Champagne Cuvéer laves af 3 på hinanden følgende årgange.


D

Dosage

I forbindelse med dégorcement (se nedenfor) tilføres Champagnen er blanding af vin og sukker, og mængden af sukker opgøres typisk ved gram sukker/liter vin. Det er vigtigt at understrege, at en høj tilsætningen af sukker ikke nødvendigvis skaber en sød Champagne. Man anvender tilsætningen for at fremme Champagnens kvaliteter og dets eventuelle terroir specifikke udtryk. Mængden af tilsat sukker er afgørende for, hvordan producenten må benævne sin vin (brut, extra brut etc.). Se værdierne for benævnelserne HER.


Dégorcement (bundfaldet fjernes)

Processen hvor bundfaldet fjernes fra Champagne flasken inden den sendes på markedet. Se den nærmere beskrivelse af selve processen HER under afsnittet "Bundfaldet fjernes".


E

Élevage

Direkte oversat betyder det egentlig opdræt, og er et udtryk der stammer fra primært kvægavl. Inden for vinfremstilling i Frankrig dækker betegnelsen processen i vinfremstillingen mellem gæringen og den endelig aftapning. En proces der typisk tager mellem 12 og 30 måneder, og hvor den typisk er lidt længere for rødvin end for hvidvin - altså som gennemsnitsbetragtning. Selve fremstillingsprocessen i Bourgogne kan du læse mere om HER, og i Champagne HER.


G

Growers

Et udtryk der særligt anvendes i Champagne, og som er betegnelsen for Champagne producenter, der udelukkende laver deres vine baseret på egne druer.


Grøn høst

Betegnelsen for fjernelse af grønne umodne drueklaser fra vinstokkene. Nogle vinbønder gør det altid, mens andre kun gør det i årgange, hvor udbyttet tegner til at blive stort. De tilbageværende druer opnår derved større koncentration, og forventeligt også en bedre kvalitet, når vinplanten skal "opfostre" færre drueklaser. Man gør det typiske lige inde den afsluttende modning begynder, hvilket er lige inden druerne begynder at skifte farve (véraison).


L

Lieux-dits

En fransk betegnelse der lidt frit oversat kan benævnes "stednavn". Det er betegnelsen og navnet på en helt bestemt vinmark, og er den mindste enhed af en vinmark, der er navngivet. Der kan være flere lieux-dits i en Climat (se beskrivelsen heraf overfor). Det er dermed helt specifikke parceller af en vinmark, der kan have sin egen navne betegnelse.


M

Malolaktisk gæring

En proces hvor den stærke æblesyre i ny vin omdannes til mælkesyre og kuldioxid. Faktisk blot en naturligvis kemisk proces, og ikke en egentlig gæring som man ofte betegner det som. Mange omtaler det blot som mail, og det er særdeles udbredt i både Bourgogne og Champagne. Processen finder oftest sted efter den alkoholiske gæring, men under helt særlige omstændigheder kan malo'en faktisk godt være afsluttet inden den alkoholiske gæring er afsluttet. Det er eksempelvis sket flere steder i Bourgogne i årgang 2003 og 2018. Særligt ved produktion af rødvin lader vinbønderne processen finde sted, men nogle vinbønder stopper den i de hvide vine for at bevare et højere syreniveau i vinen.


Meldug (mildew)

En svamp der ofte dukker op når vejrforholdene er varierende fra fugt til tørke. De kan ikke trives i klart solskin, men udvikler sig særligt under tæt skyggefuldt løvdække. Hvis man ikke får stoppet udviklingen, så påvirker meldug druernes udvikling, og kan helt ødelægge druerne og dermed høsten.


Monopol

Betegnelsen for en vinmark, hvor der kun er en enkelt ejer. I Bourgogne og Champagne kan det også være et Clos, der er monopol, og derved en del af en måske større mark, der er "indhegnet" af en mur (clos), og hvor denne indhegning kun har én ejer.


N

Naturvin

De senere år er der opstået et fænomen man kalder naturvin. Flere og flere vinbønder begynder af flere årsager at sværge til denne disciplin. Det betyder ganske enkelt vinen laves uden tilsætning af svovl og andre tilsætningsstoffer under fremstillingen. I mange tilfælde giver det vinen et helt særligt præg, som nogle elsker, og som andre elsker at hade...


Négociant

En kommerciel enhed (typiske et firma), der er berettiget til at måtte købe druer, og derved fremstille vin fra bestemte områder/marker selvom denne enhed ikke selv ejer markerne. Nogle producenter i Bourgogne og Champagne laver vin fra både egen marker og fra købte druer.


P

Premox

Kommer af det engelske "premature oxidation", hvilket ganske enkelt betyder modning før tid. Det er noget som særligt de hvide vine fra Bourgogne har været hårdt ramt af siden 1995. Der er forsket meget i, hvad der egentlig forårsager det, men en entydigt svar og endegyldig konklusion har aldrig set dagens lys. Vinene oxiderer af den ene eller anden grund (kun de hvide vine), og bliver helt udrikkelige også som ganske unge. heldigvis er der meget der tyder på, at man med indførelsen af de såkaldte DIAM propper nu endelig har fået bugt med problemet.


R

Racking (omstikning)

Betegnelsen for at trække/flytte den klare vin væk fra bundfaldet i et fad eller kar. Efter gæringen opstår der bundfald fra bl.a. døde gærceller. I processen bliver vinen også let iltet, hvilket også reducerer muligheden for, at vinen afslutningsvis vil fremstå med reduktive (se mere herom nedenfor) toner. Processen hjælper også med til at fjerne noget af den kuldioxid, der er opstået efter den malolaktiske gæring (se beskrivelsen heraf ovenfor).


Reduction (reduktion)

Når en vin omtales som værende reduktiv, så betyder det at vinen dufter lidt svovlet og kan også dufte krudt og lidt af rådne æg. Det forsvinder oftest ved iltning. Det opstår typisk, hvis vinen ikke har fået ilt nok, og omstikning (racking) afhjælper ofte dette problem.


S

Sur lie

En "metode" der er særlig brugt i Champagne. Efter gæringen er afsluttet vil der været dannet bundfald - rester fra gæringen så at sige. Mange lader vinen lagre på dette bundfald, hvilket betegnes som lagring Sur lie.


T

Terroir

Et udtryk der særligt har været brugt omkring vinene fra Bourgogne, men som nu anvendes i brede kredse om særlige lokale udtryk i nærmest alle vinregioner - og med rette. Terroir handler om, at omgivelserne er med til at definere, hvordan en vin smager og udtrykker sig. Klimaet (vind, nedbør, sol, eksponering m.m.), jordbundsforholdene (overfalden, dybden m.m.), druesorten, vinbonden o.m.m. er nogle af de elementer, der påvirker og influerer på en vin, og er elementer der indgår i begrebet terroir. Det kan måske bedst illustreres af, at man eksempelvis i Bourgogne kan opleve to meget forskellige vine selvom vinrankerne måske står nærmest ved siden af hinanden. I Champagne går udviklingen også i retning af, at de unge vinbønder ønsker at kunne udtrykke de lokale terroirs mere.


U

Udbytte

Udbytte er betegnelsen for den mænge druer et given høst indbringer. Der er fra vinregion til vinregion meget stor forskel på, hvor stort et udbytte eksempelvis 1 hektar vinmark giver. DE fleste steder er der loft over, hvor stort et udbytte en vinbonde må have, og tommelfingerreglen er, at des højere klassificeret en mark er, des lavere udbytte må vinbonden have. Man måler typisk udbytte i hektoliter pr. hektar. (1 hektoliter = 100 liter & 1 hektar = 10.000 m2). Typisk er udbyttet højere i Champagne end i Bourgogne.


V

Véraison (modningen)

Den franske betegnelse for det tidspunkt, hvor druerne begynder at skifte farve. Et meget vigtigt tidspunkt i en drues liv, da det er et tegn på at slutfasen af modningen sætter ind.


Vigneron (vinbonde)

Den franske betegnelse for "wine grower" - vindyrker. Nok bedst oversat til dansk ved vinbonde. En vinbonde kan sagtens eje og dyrke vinmarker uden selv at lave eller tappe vinen. Særligt i Champagne er der masser af Vignerons, der sælger deres druer eller utappet vin til større Champagne huse.


Village vin

Betegnelsen fra en Bourgogne vin, der typisk kommer fra vinmarker, der ikke er klassificeret som Premier Cru eller Grand Cru, og som ligger i en bestemt by/kommune (eksempelvis Chambolle-Musigny, Meursault, Santenay eller lign.). Den enkelte vinbonde må gerne deklassificere eksempelvis en Premier Cru mark til en Village vin, men aldrig den anden vej - altså at opklassificere en vin. Deklassifikation vil typisk ske, hvis vinbonden finder, at kvaliteten ikke er en Premier Cru (eller Grand Cru) værdig.


* * * * * * * * * *

PINOCHAR WINE

PERSONLIGT - TROVÆRDIGT - GRUNDIGT

PINOCHAR WINE


Import af vine fra Bourgogne og Champagne - med fokus på kvalitet der er til at betale!


Gratis levering i Østjylland når du køber 6 flasker eller mere!

KONTAKT

Aarhus, Denmark

+45 20 20 95 07

#pinocharwine

ÅBNINGSTIDER


Jeg træffes altid pr. telefon - gerne i disse tidsrum:

Mandag - Fredag: 08:00 til 18:00

Lørdag: 09:00 til 21:00

Søndag: 10:00 til 21:00

Mangler du nye kræfter til bestyrelsen eller hjælp til strategiudvikling?

Besøg www.stratkon.dk - Skaber værdi for dig og din virksomhed!

© Copyright 2019 - Pinochar Wine. All Rights Reserved. CVR-nr. 39 35 45 27